Български културни институции

Исторически музей Белица ​

Историческата музейната сбирка в Белица е основана през 1968 год. от местния историк, краевед и читалищен деец Стоил Кошов. В началото сбирката се помещава в една от залите на читалището. И до днес тя е част от дейността на читалище „Георги Тодоров 1885“. През 1983 г. за нуждите на музейната сбирка е построена специална сграда, в която музея се помещава и до днес. Това е единствения музей по горното течение на река Места.
Историческият музей в Белица в своите седем отдела с различна насоченост, разположени на площ от 520 кв.м., съхранява богатата история и етнография на този край. В двете зали „Археология“, и залите „Възраждане“, „Настояще“, „Етнография“, „Изложба-базар“ и „Галерия“ посетителите могат да се докоснат до богатото историческо минало на общината и да се запознаят с начина на живот в Белица от миналото до днес.
Виртуалният исторически музей Ви разхожда из залите на Пазителя на история, съхранена между стените му. А за да усетите духа и посланията на оставеното ни наследство, посетете и самия Исторически музей, разположен в центъра на Белица (за контакти с нас) и ще останете приятно изненадани.
За контакт с нас : тел. +35974442815, GSM +359878485750
В същата сграда се намира и Центъра за туристическа и културна информация
За контакт с нас : +35974442815, GSM +3598958989261

Народно читалище „Георги Тодоров 1885“ гр. Белица

Народно читалище „Г.Тодоров” в град Белица поставя началото си от 1885 г., като просветителски кръжок „Зора” с 20 тома литература, донесена от беличани участвали в българското опълчение. От 16.08.1908 г. читалището е със свой Устав, Настоятелство и Проверителна комисия регистрирано в Самоковска епархия.
Още от своето основаване читалището в Белица, като публична институция, работеща за и със своята общност, чрез разнообразните си форми на работа – библиотеки за деца и за възрастни, школи и кръжоци, сказки и вечеринки, лекционни беседи, местни обреди и обичаи, певчески и танцови фолклорни групи, обществени формирования и др. , е естествения и единствен на територията на град Белица и общината духовен център в който са привлечени деца, младежи и възрастни хора от всички социални, здравни и етнически слоеве на населението.
Читалище „Георги Тодоров“ работи в собствена сграда, която се намира в центъра на Белица и към него функционират 2 бр. библиотеки с отдели за възрастни / 34 872 тома литература/ и за деца /8 250 тома литература/ разположени в отделни помещения с общ фонд 43 132 тома литература/. Библиотеката изпълнява ролята на централна читалищна библиотека, която разпределя библиотечните материали за читалища от общината. В читалището работят 5 бр.певчески самодейни фолклорни и вокални групи.3 бр. кръжока, 3 бр.музикални школи,1 бр. фолклорен танцов състав, 1 бр. театрална група за местни обреди и обичаи. Музейна сбирка разположена в собствена модерна сграда/ единствена по – поречието на горна р.Места, с шест отдела : археология, възраждане, етнография, картинна галерия, нова Белица, изложба-базар от местни
Читалището в град Белица е основен фактор в развитието на местната култура и образование и получаване на информация. То има огромен потенциал да способства за задоволяване на определени културни и образователни потребности и за засилване на гражданското участие. Читалище „Георги Тодоров-1885” в годините на преход се превърна във важен фактор за обществена промяна. Със статута си на самоуправляващо се културно-просветно сдружение изпълняващо не само местни и регионални, но и държавни задачи в областта на културата, образованието и устойчивото развитие на туризма, се осигури възможността за реално самоуправление и гражданско участие. Многобройните прояви, които читалището осъществява, не са затворени само за неговите членове и самодейци, а за хората от всички възрасти и социално положение. Тези подходи очакваме все повече да променят неговия облик с модернизирането си/ съвременно ремонтирана, обновена и привлекателна сграда, традиционни и нови форми на работа в полза на общността/ необходимост за укрепване на читалищната дейност. Така се допълват предлаганите услуги и разнообразява дейността му с нови инициативи. Включването на читалището в реализацията на услуги в социалната сфера спомага за навлизането на инициативата „Учене през целия живот”, която допълва със съдържание новата мисия на читалището.
Устремено в поддържане и реализиране на традиционните си и нови форми на работа в полза на обществото, настоятелството и екипът на читалището отделят сериозно внимание на подрастващите поколения с реализиране на образователни програми, срещи с книгата, здравни беседи, интерактивни игри, образователни и развлекателни инициативи в развитието на туризма и опазване на околната среда. Включване на повече деца и младежи за активното им участие в живота на населеното място.
Читалище „Георги Тодоров-1885” работи в партньорство с национални и международни правителствени и неправителствени организации и ведомства , културни и образователни институции, местни власти, бизнеса, като се стреми да реализира и надгражда добри практики и инициативи за разширяване обхвата на дейности в обществено значими сфери и приоритетни области. В неговата сруктура са историческият музей и туристическият информационен център. Читалището е основен фактор в развитието на туризма.

Туристически информационен център

На партера в сградата на исторически музей Белица е разположен и туристическият информационен център. ТИЦ –Белица осигурява информация за туристическите атракции, които можете да поръчате, или в които да се включите; информация за разписанията на различните видове транспорт, да поръчате или закупите билети; организира придвижването, престоя и забавленията при посещението на обекти и забележителности не само в Белица, но и в съседните населени места или курорти; осигуряване на гид-интерпретатор на биоразнообразието по седемете екопътеки , изградени в региона; предлагат индивидуални и колективни програми за всички любители на хобитуризма: наблюдение на диви животни и птици, насекоми, пеперуди, риболов, фотосафари и конна езда. Добри практики в туризма представя екипът на читалище „Георги Тодоров-1885“ с ТИЦ и музей пред български и чуждестранни гости в курортното градче.

Народно читалище „Искра 2011“ село Горно Краище

Читалището в село Горно Краище е важен фактор в развитието на местната култура, образование и получаване на информация. То има огромен потенциал да способства за задоволяване на определени културни и образователни потребности и за засилване на участието на местните хора в традиционните и нови форми на работа.
Устремено в поддържане и реализиране на традиционните си и нови форми на работа в полза на обществото, настоятелството и екипът на читалището отделят сериозно внимание на подрастващите поколения с реализирането на образователни програми, срещи с книгата, здравни беседи, интерактивни игри, образователни и развлекателни инициативи. Включване на повече деца, младежи , местни институции и граждани за активното им участие в живота на населеното място. Към читалището функционира библиотека за възрастни и за деца, и два фолклорни ансамбли. Участник е в регионални, национални и международни фестивали. Подпомага развитието на туризма на местно ниво.

Народно читалище „Зора 2011“ село Краище

Народно читалище „Зора -2011” е единствената културна институция в населеното място, която ръководи и организира събития и концерти за жителите на селото. Тук се пази родовата памет, тук са корените, тук е бита и традицията, тук е иновацията, тук идват и хората, защото читалище си извоюва името на авторитетен културен институт, готов да приеме предизвикателствата на новото време , отговорно да се справи със сериозни теми и всичко това с едничката заветна цел – да направим по красив делника и да изпълним със съдържание празника на местната ни общност.

Народно читалище „Пробуда“ село Бабяк

Основната дейност, като традиционни, самоуправляващи се български, просветни сдружения в населените места е да осъществяваме културен живот и приобщаваме гражданите към наука, изкуство и култура, да работим за запазване на обичаите и традициите по нашите населени места, да организираме инициативи , като фестивали, събори и тържества на местно , регионално и национално ниво, да приобщаваме младото население на село Бабяк към приемственост, към запазване и поддържане на местните традиции и обичаи към развитието на местния туризъм и национален туризъм. Читалището в село Бабяк е важен фактор в развитието на местната култура, образование и получаване на информация. То има огромен потенциал да способства за задоволяване на определени културни и образователни потребности и за засилване на участието на местните хора в традиционните и нови форми на работа. Народно читалище „Пробуда-2011” е единствената културна институция в населеното място, която ръководи и организира събития и концерти за жителите на селото и намиращите се в непосредствена близост села Черешово, Орцево, Лютово, Кузьово, Гълабово.