За Проекта

Приоритетна ос: Туризам​

Специфична цел

Повишаване на туристическия потенциал на региона чрез инициативи за сътрудничество за по-добро опазване и устойчиво използване на природното и културното наследство

Основните дейности, които този проект включва, са:

1.Две промоционални откриващи Пресконференции.

2.Обучение за туристически водачи. Подобряване качеството на туристическите услуги.

3.Изграждане на капацитет-обучения по управление на културните събития и управление на културното наследство.

4.Дискусионен форум-използване на религията и археологическото културно наследство за развитие на културния туризъм.

5.Консервационни и възстановителни работи ИСАР-Щип. Подобряване качеството на инфраструктурата, свързана с туризма.

6.Рехабилитация на читалище в Белица. Вътрешни ремонтни работи – подови настилки, водоснабдяване и канализация, отопление, електрически системи и др. И оборудване

7.Разработване на уеб платформа за археологически и културен туризъм, използване културното наследство и особено археологическото и религиозно наследство за развитието на туризма и да се насърчи използването на виртуалната реалност и виртуалното популяризиране на културното наследство.

8.3D видео картиране и промоционално видео, цифрова технология.

9.Семинари – Управление на дестинациите в туризма. Темите включват планиране на земеползването, бизнес разрешителни и зонов контрол, екологични и други разпоредби, инициативи на бизнес асоциации и други техники за оформяне на развитието и ежедневното функциониране на свързаните с туризма дейности.

10.Панаир на туризма в Белица-представяне на културата, историята и традицията на Източния район за планиране. Представяне на обектите и услугите за туризъм, свързани с природното и културно наследство, изложените местни продукти и показаните специфични традиции и обичаи.

11.Пътуваща презентация на Белица и Панаир на туризма в читалище „Щип“-култура, история и традиция на община Белица. Целта е да се популяризира културното и природното наследство на Белица чрез снимки, видео, промоционални материали и примери за местни занаятчийски продукти и сувенири.

12.Доставка на иновативно оборудване за популяризиране на културното наследство в Белица. Доставка на едно информационно електронно табло (инфо киоск), което ще съдържа цялата информация за културно-историческото наследство на общината.

13.Популяризиране на рехабилитирано съоръжение, промоционално шоу на 3D видео картографиране и събитие за клониране на проекти в Щип. Целта е да се разпространи думата и да се одобрят постигнатите резултати от проекта. Събитието ще бъде организирано на открито в близост до рехабилитираната църква „Свети Влас“ на археологическия обект ИСАР.

14. Промотиране на рехабилитацията на обекта и видео и заключително събитие на проекта в Белица, представящо постигнатия резултат.

Продължителност

24

Общ бюджет (в евро)

406222.44

Резултати по проекта

Следните резултати ще бъдат постигнати чрез изпълнението на проекта:

– подобряване на качеството на туристическите услуги чрез обучение на туристически водачи

– повишаване на знанията в управлението на културното наследство и развитото туристическо предложение

– развита уеб платформа за археологически и културен туризъм

– възстановен археологически обект за обогатяване на офертата за културно наследство

– модернизирано и оборудвано читалище

– запознаване на по-широкото население и заинтересованите страни с културното и традиционното наследство на двата региони.

Целеви групи

Проектът ще повлияе положително на следните целеви групи:

– Заинтересовани страни в областта на културата и туризма – създаване и популяризиране на оферта за културен туризъм;

– посетителите на културните събития и туристи – обогатяване на туристическата оферта чрез представяне на културните традиции и на двамата партньори;

– публични администрации – увеличаване на капацитета, свързан с туризма;

– местното население – увеличен местен доход и подобрена среда за нови работни места в сектора на културата и туризма;

– обществени и културни институции – положителни ефекти върху рентабилността на културните инфраструктури

Водещ партньор

Народно читалище „Георги Тодоров – 1885“ Белица

Проектни партньори

Център за развитие на Източен планов регион, Република Македония