Събития

Европа директно в Белица

Център на ЕС „Европа директно“ – Благоевград избра Народно читалище „Георги Тодоров 1885“ да покаже добрите практики на читалището за устойчиво използване на природното и

Старт на строителните работи за „Консервация и реставрация на църквата„ Св. Власие “ в рамките на проект„ Културен мост през вековете“

Центърът за развитие на Източния район за планиране стартира строителните дейности за консервация на църквата „Св. Власие“ на крепостта Исар в Щип в рамките на

Среща на екип

„Георги Тодоров 1885“, БЪЛГАРИЯ И ПАРТНЬОР В ПРОЕКТА: ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ Източен район за планиране, Република Северна Македония. В първия работен ден екипите от двата

Проведе се първата промоционална пресконференция на проекта „Културен мост през вековете“

В Белица се проведе промоционална откриваща пресконференция „Културен мост през вековете“ по проект „Културен мост през вековете“. Водещ партньор е Народно читалище „Георги Тодоров 1885“

Подписване на договор за строителство за проект „Културен мост през вековете“ за обществена покана „Консервация и реставрация на църквата“ Св. Власие „- Археологически обект Щип

Консервацията и реставрацията на църквата „Св. Власие “ се реализира от Центъра за развитие на Източен планов регион за развитие в рамките на проект „