Културни институции (източен планински регион)

Музеят в Щип ​

Музеят в Щип е открит с решение на Националния съвет на град Щип от 10.05.1950 г. Първата изложба на музея е поставена в джамията Хуса-Медин паша и има етнологичен характер. На 11 октомври 1956 г. Музеят е преместен в новопостроена сграда със старата градска архитектура, известна като къщата на Арсови (братя Тошо и Люпчо, национални герои). През 1964 г. в Художествената галерия „Безистен“, която е част от музея, е открита постоянна изложба на съвременна македонска живопис. През 1972 г. по инициатива на Коста Балабанов е открита постоянна изложба с икони в църквата от 19 век – Успение на Пресвета Богородица в Ново село. През 1978 г. сградата на Музея е реновирана, така че помещението на музея, заедно с целия персонал и документация, е пренесено в помещенията на стария Здравен център. През 1979 г. Музеят получава статут на Институт за опазване на паметниците на културата и Национален музей, за разлика от преди, когато е бил само Националният музей на района на Щип. През 1985 г. музеят е възстановен в къщата на Арсови, изоставена през 1978 г. за ремонт. В тези помещения музеят работи непрекъснато до днес. През 1980 г. е направен проект за разширяване на Музея с друга сграда, като е използвана къщата на Аневи – Гочеви, където сега се намира археологическата изложба. Между къщата на Арсови и къщата на Аневи – Гочеви дори тогава се предвижда административна сграда, в която ще се намира административната част. Този проект е завършен през 2004 г. Днес музейният комплекс се състои от три сгради, едната от които е административна, а другите две са предоставени като експонати.
В рамките на Института и музея на град Щип има и Музей на ВМРО за Щип и Щипския край (1893 – 1934), открит през 2014 г., художествената галерия Безистен и Мемориална къща на Славчо Стойменски

Музеят на град Виница – Теракота

Идеята за създаване на музей във Виница датира от 80 -те години на миналия век, реализацията му идва едва през май 2006 г.
Музеят на град Виница се намира в центъра на града, в сградата на местното самоуправление.
Инструментите на праисторическия човек, мистериозните култове на първите цивилизации, древният блясък и упадък, скромността на първите християни и тяхната дълбока вяра, войнствеността на варварските племена – всичко това се събра на едно място. Музеят на теракотата ви предлага историята на безвремието на Виница.

НИ Културен център „Никола Йонков Вапцаров“, Делчево

НИ Културен център „Никола Йонков Вапцаров“, Делчево е Национална институция с нестопанска цел в областта на културата. Основателят на НИ Център за култура „Никола Йонков Вапцаров“, Делчево е правителството на Република Македония, с Решение за създаване на мрежа от национални институции в областта на културата. НИ Център за култура „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Делчево е правоприемник на юридическото лице институция за образование и културна дейност „М. М. Брико“, гр. Делчево, създадено от Асамблеята на Община Делчево от 03.09.1963 г. и правоприемник на работещия организация Дом на културата „Никола Йонков Вапцаров“, от 27 април 2004г.
Дейността на НИ Център за култура „Никола Йонков Вапцаров“, Делчево е дейността на съоръженията за културни събития. В рамките на основната дейност НИ Център за култура „Никола Йонков Вапцаров“, Делчево извършва следните дейности:
1. Осъществява програмно и функционално насърчаване и развитие на културата;
2. насърчава творчеството на децата и младите хора, със специален акцент върху културно -художествената самодейност;
3. Извършва системно проучване, събиране, подреждане, професионална и научна обработка и проучване, опазване, съхранение, публикуване и представяне на движимото културно наследство, предмети и експонати;
4. Издаване на културно -художествени произведения;
5. Запазва и отглежда автентичното фолклорно богатство;
6. Представя музика, музика, сцена, изкуство, театър, литература, филм и изкуство.
7. Грижи се за насърчаването на културни и развлекателни дейности;
8. Грижи се за обучението на професионалния персонал
9. Сътрудничи с различни институции в страната в областта на културата и със сдружения и неправителствени организации, с които реализират и реализират проекти в областта на културата и изкуството;
В допълнение към основната дейност, НИ Център за култура „Никола Йонков Вапцаров“, Делчево извършва следните допълнителни дейности:
1. Прожекция на филми
2. Спомагателни дейности в сценичното изкуство
3. Художествено творчество
4. Търговия на дребно с книги в специализирани магазини
5. Търговия на дребно с нови продукти в специализирани магазини

Домът на културата „Злетовски рудар“ от Пробистип

Домът на културата „Злетовски рудар“ от Пробистип, от създаването си като културна институция през 1975 г., действа и действа като комбиниран тип Дом на културата, в който в този период освен основните дейности: драматургия (първата любителска драматична група сформиран през 1961 г., Драматична секция, създадена през 1947 г.), фолклор (KUD 1950), изкуство, фолклорен и развлекателен оркестър, литературна и балетна дейност, в състава си включва и кинопрожекционната дейност, библиотечната дейност (Библиотека 1946/47, кн. Фонд 40 000) и работата на Университета на работниците.

Общинска институция за култура Дом на младежта-Щип

Общинска институция за култура Дом на младежта-Щип е култов център за развитие на младежта в Община Щип. Той играе важна роля в културния живот и начина на мислене на гражданите в Щип.
Това са само някои от причините, поради които UUK Дом на младежта Щип заслужава качествена и модерна работна програма. Щип е университетски център, който се нуждае от организиран културен подход към младите хора, които живеят постоянно или временно в нашата община.
Затова Общинската институция за култура Дом на млади-Щип следва съвременните културни тенденции, за да бъде в крак с новите технологични постижения, но и да се изкачи на културния пиедестал, като лидер в градския живот на гражданите.
.

НИ Културен център „Ако Шопов“ в Щип

НИ Културен център „Ако Шопов“ в Щип е построен през 1979 г. и е с полезна площ от 3100 м2, от които 410 м2 принадлежат към сценичното пространство. Центърът разполага с голяма зала с 615 места и малка зала, т.е. сцена със 120 места.
В рамките на организаторската дейност в Центъра се организират прояви в областта на музиката – сценични изкуства, драматургия, изкуство, литература, както и различни социални и културно – образователни форми (лекции, форуми, академии). В Центъра за култура основните форми са: Драматично студио, Арт студио и Оркестър на акордеона.
В Центъра традиционно се организират следните събития: Биенале рисувално студио „В чест на поета“ (посветено на Ако Шопов), Музикален фестивал „Макфест“, „Екран – Театър Фест“ и други. В помещенията на Центъра се намират още: Културно – образователна общност, Дружеството за наука и изкуство, Списание „Дело 74“ и др. Около 130 събития се организират годишно в Центъра. По едно време Домът на АРМ се намираше в част от сградата, но след създаването на Университет „Гоце Делчев“, помещенията бяха отстъпени на Ректората на университета.

Национална институция – Културен център „Бели зори“ – Кочани

Национална институция – Културен център „Бели зори“ – Кочани е основана през 1968 г. В рамките на Националната институция – Културен център „Бели зори“ – Кочани са включени следните дейности: литературна дейност, сценично -музикална дейност, фолклорна дейност, художествена галерия, театрална дейност и филмова дейност. Националната институция – Културен център „Бели зори“ – Кочани разполага с голяма зала с капацитет 438 места в момента. Сградата разполага с изложбени зали и стаи за промоции с площ от 219 м2. Лятната сцена с размери 16 х 8 м през топлите дни на годината приветства художници от всички форми на изкуството.
Националната институция – културен център „Бели Мугри“ – Кочани, както и всички други подобни центрове, работи по годишна програма, приета от Министерството на културата на Република Северна Македония. Освен проектите, съдържащи се в него, директорът на институцията в координация с другите директори организира допълнително културни събития, за да обогати културния живот на местно ниво.

Домът на културата „Димитър Беровски“ – Берово

Домът на културата „Димитър Беровски“ – Берово е единствената институция в областта на културата и основният двигател на всички разработки в областта на културно -развлекателния живот в община Берово.
След освобождението през 1946 г. за наложените нужди в Берово са създадени „Работнически университет“ и „Национална библиотека“. Организират се вечерни училища за ограмотяване на населението, провеждат се различни курсове за нуждите на работещите организации, лекции и трибуни за обществено-политическите отношения и развитието в страната.
По -късно е открито първото кино в Берово като част от Работническия университет „Моша пияде”. Киното „Малеш“, както го кръстиха, първо започна да работи в старата зала „Соколана“, както се наричаше преди войната, а след това се преименува на „Партизан“. През 1953 г. с доброволната работа „Ангария“ е построена киносалон, който съществува и до днес, и в който освен редките кино спектакли се провеждат концерти, театрални представления и други подобни събития. През 1971 г. тогавашните делегати в общинското събрание вземат решение, с което тогавашният „Работнически университет Моша пияде“ се трансформира в Дом на културата „Димитър Беровски“ Берово.