Настани

Годишната студентска изложба на студентите од Ликовната Академија и Технолошко-техничкиот Факултет УГД Штип

Отворање на годишната студентска изложба на студентите од Ликовната Академија и Технолошко-техничкиот Факултет УГД Штип во соработка со НУ Завод и Музеј Штип во Уметничката

Kонзерваторско реставраторските работи на археолошкиот локалитет Билазора во село Кнежје, Свети Николе

Започна реализацијата на проектот „Електрификација, оградување и поставување на туристичка сигнализација на археолошки локалитет Баргала“. Проектот е изготвен од НУ Завод и Музеј Штип, и

Светскиот ден на Музеите

По повод светскиот ден на Музеите, бевме посетени од учениците од основните училишта во Штип, каде се одржаа едукативни часови од областа на нумизматика, етнологија,