Настани

Одржан дискусионен форум на тема „Искористување на религијата и археолошкото културно наследство за развој на културен туризам“

Во информативниот центар во Белица во периодот 16-18 јуни 2021 година се одржа дискусионен форум на тема „Искористување на религијата и археолошкото културно наследство за