Ахмед Грозјов

Ахмед Грозјаов е локален собирач на шумски плодови, билки и печурки во околината на Белица во Република Бугарија, а исто така произведува и домашен грав.