Културен мост низ вековите

Приоритетна оска: Туризам

Специфична цел

Зголемување на туристичкиот потенцијал на регионот преку заедничка соработка за подобро зачувување и одржливо користење на природното и културното наследство

Настани

Годишната студентска изложба на студентите од Ликовната Академија и Технолошко-техничкиот Факултет УГД Штип

Отворање на годишната студентска изложба на студентите од Ликовната Академија и Технолошко-техничкиот Факултет УГД Штип во соработка со НУ Завод и Музеј Штип во Уметничката

Занаетчии од Република Северна Македонија

Венцо Арсов

Венцо Арсов од Штип резба икони на стакло, ова негово хоби го има научено преку гледање на видеа на YouTube. Контакт 077/667-226

Венко Синадинов

Венко Синадинов од Виница рачно изработува дрвени сувенири, вртливи дрвени даски, садови за домаќинство и ресторанти (држачи за оцет, зејтин, сол и бибер), сите видови

Љубинка Механџиска

Љубинка Механџиска од село Русиново, Беровско, работи од 2001 година и изработува плетени производи и производи ткаени на разбој од природни материјали волна и памук.

Олга и Тина

ТП „Олга Санде Стоименова“ с. Истибања Олга Стоименова од Истибања го има формирано претпријатието „Олга Санде Стоименова“ основано од 2003 год во моментов има 1

Занаетчии од Бугарија

Џени Драскова

Џени Драскова од Белица се занимава со рачна изработка на престилки и калци, а исто така одгледува и грав.

Лчезар Зотев

Лчезар Зотев се занимава со собирање на планински билки, сушени печурки – вргањ во околината на Белица, Република Бугарија, произведува слатко од шумски плодови и

Ахмед Грозјов

Ахмед Грозјаов е локален собирач на шумски плодови, билки и печурки во околината на Белица во Република Бугарија, а исто така произведува и домашен грав.

Костадин Куклев

Производтвото на Костадин Куклев од Белица опфаќа домашно слатко, боров мед, плетени елечиња и сл. Контакт 00899010033

Водечки партнер

Народно читалиште „Георги Тодоров 1885“ Белица, Република Бугарија

Проектен партнер

Центар за развој на Источен плански регион, Република Македонија