Занаетчии од Бугарија

Вера Андреева

Вера Андреева се занимава со изработка на рачно произведени сувенири и магнети од кои сите производи се изработени рачно со употреба на природни материјали. Контакт

Гергина Мадолеева

Гергина Мадолеева изработува фигури од гипс (мечки) од кои сите фигури се рачно изработени и боени одделно. Контакт 00894647313

Џемиле Џамбаска

Џемиле Џамбаска се занимава со производство на тарана повеќе од 30 години. Таа произведува тарана во количини од 100 до 200 килограми во сезона. Контакт

Фатиме Гагъм

Фатме Гагам се занимава со рачно ткаени производи на разбој. Контакт 0893357253

Џемиле Mехмед

Џемиле Mехмед собира шумски плодови, печурки и чај од жолт и црвен кантарион, кои потоа ги преработува и изработува слатко од шумски плодови, сушени печурки

Фатиме Кељова

Фатиме Кељова изработува слатко од шумски плодови (малини, боровинки) и боров мед.

Џени Драскова

Џени Драскова од Белица се занимава со рачна изработка на престилки и калци, а исто така одгледува и грав.

Лчезар Зотев

Лчезар Зотев се занимава со собирање на планински билки, сушени печурки – вргањ во околината на Белица, Република Бугарија, произведува слатко од шумски плодови и

Ахмед Грозјов

Ахмед Грозјаов е локален собирач на шумски плодови, билки и печурки во околината на Белица во Република Бугарија, а исто така произведува и домашен грав.

Костадин Куклев

Производтвото на Костадин Куклев од Белица опфаќа домашно слатко, боров мед, плетени елечиња и сл. Контакт 00899010033