Џени Драскова

Џени Драскова од Белица се занимава со рачна изработка на престилки и калци, а исто така одгледува и грав.