Годишната студентска изложба на студентите од Ликовната Академија и Технолошко-техничкиот Факултет УГД Штип

Отворање на годишната студентска изложба на студентите од Ликовната Академија и Технолошко-техничкиот Факултет УГД Штип во соработка со НУ Завод и Музеј Штип во Уметничката Галерија „Безистен“.
Изложбата ја отворија директорот на НУ Завод и Музеј Штип д-р Митко Штерјов и Деканот д-р Петар Намичев.