Лчезар Зотев

Лчезар Зотев се занимава со собирање на планински билки, сушени печурки – вргањ во околината на Белица, Република Бугарија, произведува слатко од шумски плодови и изработува сувенири.

Контакт
00389884033119