Олга и Тина

ТП „Олга Санде Стоименова“ с. Истибања

Олга Стоименова од Истибања го има формирано претпријатието „Олга Санде Стоименова“ основано од 2003 год во моментов има 1 лице во работен однос. Производите се изработени рачно од природни материјали памук и волна. Олга произведува чаршави, шалови, килимчиња со мотиви од музеј на Македонија, килимчиеа за рамка со мотиви и приказна, чорапи, кошули, тријачки со традиционални мотиви и сувенири.

Контакт
078 390 153
ostoimenova@gmail.com